Valors

Els valors que fonamenten la nostra companyia són els següents:

 • TRANSPARÈNCIA I INTEGRITAT

  Actuant de forma clara, veraç i equitativa, fent sempre el correcte.
 • VOCACIÓ DE SERVEI

  Atenent les necessitats del client i buscant satisfer les seves expectatives.
 •   QUALITAT

   Aplicant-la a tots els àmbits de cada un dels projectes realitzats. En aquest sentit, ens adaptem a les normes internacionals perquè compleixin amb la normativa vigent que ens requereixi el client.
 •  SEGURETAT

  Dels seus col·laboradors i treballadors.
 • MEDI AMBIENT

  Treballant per a desenvolupar activitat de forma respectuosa amb la conservació del medi ambient.
 • COMPROÍS AMB ELS COSTOS

  En tots els processos que confereixen el nostre treball, CAISA assumeix el compromís de reduir al màxim els costos d'inversió.
 • PROFESSIONALS CAPACITATS

  Amb professionals especialitzats CAISA està format per un equip jove, qualificat i que conjuga la innovació amb els principis tècnics. I, sens dubte, el nostre equip d'adapta constantment als canvis tecnològics que experimenta el sector.