Metal solutions

  CAISA és una empresa del sector de la metal·lúrgia capacitada per a la realització d'estudis, projectes, construcció i coordinació de muntatges de béns d'equip de caldereria, dels quals destaquem els següents:

  • Reactors a pressió i atmosfèrics
  • Recipients a pressió i atmosfèrics
  • Mescladors
  • Tancs d'emmagatzematge
  • Calderes de fluids tèrmics
  • Calderes de vapor
  • Xemeneies
  • Intercanviadors i condensadors
  • Autoclaus
  • Serpentines
  • Reparació i / o modificació d'equips en procés en planta i taller
  • Tremuges i sitges
  • Estructures metàl·liques
  • Construccions metàl·liques diverses partint d'especificacions i planells
  • Selecció i subministrament d'equips de bombeig
  • Muntatges i instal·lacions claus en mà
  • Spray dryers (disseny, fabricació i muntatge)

  CAISA compta amb la col·laboració de professionals altament qualificats per l'enginyeria de procés tals com la recuperació de calor, processos químics, secat i atomitzat de partícules i instal·lacions claus en mà.:

  • Recipients de pressió per contenir gassos industrials i productes químics
  • Recipients de pressió amb accessoris complementaris per a ser utilitzats com a equips industrials: filtres de pressió per a aigua, sistemes hidropneumàtics, desionitzadors d'aigua, etc.
  • Equips industrials tals com: intercanviadors de calor, cristalitzadors, etc.

  CAISA disposa pels clients la possibilitat de realitzar proves de secat i atomitzat a nivell semi industrial mitjançant:

  • Un secador de fangs de 250 kg/h de capacitat
  • Un spray dryer ATV de 7 kg/h de producte sec.

  Notícies

  Optimització de planta de secat per atomització

  CAISA SL ha treballat en l'optimització d'una planta de secat per atomització, aconseguint a través de nous equips i la millora del rendiment dels existents, un augment de producció de 10 vegades. Una optimització aconseguida gràcies a reduir els temps de parada de la planta industrial.

  Optimització de planta de secat per atomització
  Llegir-ne més