• Projectes
  • Equips de producció d'energia elèctrica i tèrmica amb gas de síntesis

Equips de producció d'energia elèctrica i tèrmica amb gas de síntesis

Fabricació de dos equips per la producció d'energia elèctrica i tèrmica amb gas de síntesis fabricat a partir de la gasificació del sobrant de farines càrniques.

 L'obra sencera va constar de les següents actuacions:

  • Equip 1 GASIFICADOR:  alçada 8 metres, diàmetre 3800mm i gruix de xapa de 10mm en acer al carboni i acer inoxidable 253 MA
  • Equip 2 TERMO OXIDADOR: alçada 12 metres, diàmetre 3800mm i gruix de xapa de 12 mm en acer al carboni i acer inoxidable 253MA.

 

Client WTENERGY (WASTE TO ENERGY)

Veure resum de l'obra realitzada: