Aplicacions

Els productes que fabrica CAISA poden ser utilitzats per diferents indústries, de les quals destaquem:

  • Indústria química

  • Indústria de la ceràmica.

  • Indústria de lubricants.

  • Indústria metal·lúrgica.

  • Indústria agroalimentària i alimentària.

  • Indústria de l'automoció.

  • Indústria farmacèutica.

  • Indústria de fluids tèrmics.

  • Obra civil.