Certificacions

Verifiquem tots els nostres treballs independentment de les proves exigides pels nostres clients. Aquestes es realitzen al nostra taller amb les condicions requerides i sota la presència d'entitats certificadores quan és necessari. Principals proves:

Proves de pressió amb gas freó, aire o aigua.

Verificació de soldadures amb líquids penetrants.

Radiografiats de les soldadures amb raigs X, ultrasons i proves destructives.

 

El nostre equip està dotat amb soldadors homologats en procediments de soldadura realitzats segons norma.

 

Per altra banda, treballem amb organismes d'inspecció i control de qualitat oficials com E.C.A., I.C.I.T., etc; així com disposem dels següents certificats de qualitat:

 

certificazione en 1090 2 Per a l'execució d'estructures d'acer al carboni i inoxidable fins la classe d'execució IV
fedequim logo Certificació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic
 
  • AD-MEKBLATTER
  • API
  • ASME
  • BS
  • CODAP
  • TEMA
 

 

 

Disposem d'una assegurança de vendes per a totes les nostres operacions per tal de garantir en tot moment el cobrament dels serveis prestats i la correcta execució dels pactes establerts amb tots els nostres clients.