Productes

CAISA és una empresa del sector de la metal·lúrgia capacitada per a la realització d'estudis, projectes, construcció i coordinació de muntatge de béns d'equips de caldereria, dels quals destaquem els següents:

 • Reactors a pressió i atmosfèrics
 • Recipients a pressió i atmosfèrics
 • Mescladors
 • Tanques d'emmagatzematge
 • Calderes de fluids tèrmics
 • Calderes de vapor
 • Xemeneies
 • Intercanviadors i condensadors de calor i/o plens
 • Autoclaus
 • Serpentines
 • Reparació i / o modificació d'equips en procés a planta i taller
 • Tremuges i sitges
 • Estructures metàl·liques (passarel·les, baranes, escales i estructures metàl·liques en general)
 • Construccions metàl·liques diverses partint d'especificacions o planells
 • Selecció i subministrament d'equips de bombeig
 • Muntatges i instal·lacions claus en mà

CAISA compta amb un departament tècnic propi per a l'enginyeria de processos i instal·lacions claus en mà. Cal destacar que CAISA disposa d'una dilatada experiència en la manipulació de materials d'alt rendiment tals com:

 • Recipients de pressió per a contenir gasos industrials
 • Recipients de pressió amb accessoris complementaris per a ser utilitzats com a equips industrials: filtres de pressió per a l'aigua, sistemes hidropneumàtics, desionitzadors d'aigua, etc.
 • Equips industrials tals com: intercanviadors de calor, cristalitzadors, etc.