• Projectes
  • Subministrament i instal·lació de sitja per a partícules sòlides

Caseta de control d'accés - 2013

Realització d'una caseta de control d'accés a Barcelona realitzada en acer inoxidable AISI 316 pulit mirall, amb el seu aïllament, la instal·lació elèctrica, instal·lació de bany i sanitari, així com quadre de comandament i xarxa de comunicacions. Dimensions de 2,5x3x5,2 metres i marquesines per a les finestres.