Modificació de camió cisterna d'emulsió bituminosa a emulsió bituminosa, aigua i gas - 2013

Modificació d'una cisterna única de 10.000 litres de transport i abocament d'emulsió bituminosa transformant-la en tres:

  • Una cisterna menor de 4.000 litres d'acer negre i resistent al calor per al transport i l'abocament d'emulsió bituminosa, amb tots els seus complements d'escalfament i mànegues d'abocament.
  • Una altra cisterna de 3.000 litres d'acer inoxidable AISI 304 per al transport d'aigua.
  • Una altra cisterna d'1.000 litres ADR de plàstic per al transport de combustible per a ús propi de l'activitat del client, implementant caixa de bombes i mànegues per a les dues cisternes d'aigua i combustible, amb projecte de legalització inclòs.