• Projectes
  • Subministrament i instal·lació de sitja per a partícules sòlides

Modernització i ampliació de la instal·lació de procés de policarboxilats - 2013

Modificació de la instal·lació existent consistent en l'adequació d'un reactor per a suportar buit i fabricació, subministrament i instal·lació d'equips auxiliars, “florentino” de 700 litres, condensador de 37m2 i totes les estructures i canonades necessàries per al seu correcte funcionament. Tot realitzat en acer inoxidable AISI 316 a excepció de l'estructura que es va realitzar amb acer negre pintat.