Claus en mà per a la instal·lació d'una central d'aspiració de pols de carbó - 2011/2012

Instal·lació claus en mà realitzada a les instal·lacions d'una central tèrmica per aspirar pols de carbó del seu procés de fabricació. La instal·lació es compon d'una estructura metàl·lica per sustentar una sitja d'emmagatzematge, un filtre de mànegues, i una tremuja intermitja per així descarregar directament la pols recollida en el camió. Per recollir la pols s'instal·la una xarxa de canonades en tota la planta de 3 i 5’’ amb diferents punts d'aspiració dins de la planta, amb mànegues i punta de llança d'alumini. L'aspiració es va fer mitjançant buit, generada a través d'una bomba.