• Projectes
  • Cabalímetres a una xarxa d'abastament d'aigua

Muntatge d'un nou atomitzador

Instal·lació realitzada en dues actuacions diferenciades:

  • Una primera fase on ens desplacem a Anglaterra per realitzar el desmuntatge d'un atomizador complet amb tots els equips auxiliars i totes les canonades d'interconnexió, així com tota la instal·lació elèctrica, automatització i control.
  • Una segona actuació en la qual es va fer la implantació de tot un atomizador a les instal·lacions del client seguint exactament la mateixa distribució que tenia originàriament a Anglaterra. Va caldre aixecar un nou edifici i realitzar totes les connexions elèctriques, automatització i control.