• Projectes
  • Optimització de planta de secat per atomització

Subministrament i instal·lació d'un secador de fangs - 2009/2010

Fabricació, suministrament i instal·lació d'un assecador de fangs tecnologia CLAV en acer Inoxidable AISI 316, amb tots els elements adjacents inclosos, Scrubber, termoaireadors, motors i tremuja d'alimentació, així com els cargols "sinfin" d'alimentació i buidatge de l'assecador, incloent així mateix la instal·lació elèctrica i el control remot de la instal·lació.