Depuradora DN 3500

Fabricació i instal·lació d'una depuradora DN 3500