Nova planta de sulfonació

Claus en mà per a una nova planta de sulfonació, equips i instal·lació. 

Equips fabricats i instal·lats:

  • Reactor de 8m3 amb mitja canya amb SAF 2205 per a buit i presió amb agitació
  • Condensador amb SAF 2205 de 25m2 , florentí AISI 326 de 2800 litres i dipòsit AISI 326 de 3.000 litres.

Connexionat d'equips amb canonades d'acer inoxidable AISI 326, varis DN's, valvulería, instrumentació i automatització completa de la instal·lació.