Planta pilot de sulfonació

Fabricació i instal·lació d'una planta pilot per sulfonació, fabricació de reactors i equips auxiliars així com tota l'estructura de sustentació, instal·lació de l'estructura per mòduls (3 unitats), ubicació de tots els equips principals i els auxiliars, connexionat mitjançant canonada de tots els equips i dels serveis, instal·lació de bombes, valvuleria i instrumentació per a l'automatització de la instal·lació.