Instal·lació de caldera de vapor

Instal·lació d'una caldera de vapor de 8 bar i 2500 kg/h de vapor. Fabricació i subministrament de l'estructura de sustentació i estructura auxiliar de manteniment, fabricació de la rampa de gas i instal·lació de la mateixa i connexionat mitjançant canonada al circuit de vapor existent amb tots els elements de tall i instrumentació necessaris.