• Projectes
  • Subministrament i instal·lació de sitja per a partícules sòlides

Estructures SKID

Fabricació, muntatge i pintura d'estructures tubulars per acollir equips de precisió, robots, equips de soldadura especial, etc.