• Projectes
  • Optimització de planta de secat per atomització

Intercanviadors de calor tubulars i condensadors

Fabricació d'intercanviadors de calor tubulars per a gas-gas, gas-líquid i líquid-líquid, segons diversos codis de disseny (AD Merkblatter - ASME) amb diferents capacitats i superfícies d'intercanvi segons necessitats del client.