• Projectes
  • Auditoria d'un procés de secat i preparació de concentrat

Auditoria d'un procés de secat i preparació de concentrat

Gràcies a la nostra aliança amb CMT Atomizadores, hem auditat el procés de secat i preparació de concentrat d'un client per proposar-li solucions tècniques en els seus equips. L'auditoria pretenia aconseguir augmentar dos elements importants pel fabricant:

  • la concentració en sòlida del líquid a secar
  • la mida de la particula del producte final.

Hem treballat amb tot l'equip tècnic i professional per oferir la millor solució amb el mínim impacte en la seva línia productiva; aconseguin una alta eficència en les seves instal·lacions.