• Projectes
  • Optimització de planta de secat per atomització

Optimització de planta de secat per atomització

CAISA SL ha treballat en l'optimització d'una planta de secat per atomització, aconseguint a través de nous equips i la millora del rendiment dels existents, un augment de producció de 10 vegades. Una optimització aconseguida gràcies a reduir els temps de parada de la planta industrial.

Aquest 2019 hem treballat en la optimització d'una planta de secat per atomització:

• Nova càmara de combustió i cremador que ens ha permès assegurar un control òptim de la temperatura d'entrada de l'aire.
• Nou difusor d'aire per donar major velocitat al fluxe d'aire, i incorporació de nous ajustaments pel “twist” del fluxe.
• Nou atomitzador CMT TLC-30 d'última generació (gràcies a la nostra aliença amb CMT) el qual és lliure d'oli i disposa de diverses alarmes de funcionament.
• Millora de la part de sortida de la càmera de secat, el que evita l'existència de zones mortes i la millora del transport del producte sec.
• Nous conductes de connexió per un millor transport del producte sec, circulació de l'aire i connexió dels nous equips (scrubber i ventilador d'entrada).
• Nou rentador de gasos o scrubber per substituir el filtre de mànegues.
• Millora en la localizació, número i potència dels ventiladors i variadors de velocitat.
• Millora de l'eficiència energètica de la planta.

Volem donar les gràcies al treball realitzat per tot el personal tècnic de CAISA, el qual ha aconseguit augmentar la producció en 10 vegades, i reduir en gran mesura els temps de parada d'aquesta planta industrial.