• Projectes
  • Cabalímetres a una xarxa d'abastament d'aigua

Cabalímetres a una xarxa d'abastament d'aigua

Treballs de col·locació d'un cabalímetre nou en una canalització d'abastament d'aigua (Arteria del Vallès) de DN1200 amb reducció a DN1000 situada al costat de la Riera de Caldes al municipi de Santa Perpètua de la Mogoda i a una profunditat de 9 metres. Treballs realitzats en 24 hores ininterrompudament i sense afectar a l'abastament d'aigua de la zona.

 L'obra sencera també va constar de les següents actuacions:

  • Retirada d'un tram de canonada de formigó armat amb camisa de xapa de 12 metres de longitud a 9 metres de profunditat
  • Instal·lació de cabalímetre de DN1000 amb un tram de 12 metres de longitud de canonada d'acer galvanitzat en calent
  • Temps d'execució: 24 hores

Client: Rubatec y ATLL (Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat)

Veure timelapse de l'obra en 24 hores: