Fabricació de dipòsit de 79 m3 per a depuradora

Fabricació d'un dipòsit d'acer negre pintat amb pintura bituminosa i boques d'acer inoxidable AISI 304 amb dimensions de diàmetre 3000 mm i 11.000 mm de llarg i accessoris per la seva correcta instal·lació.