Modificació de sis cabines de tractament d'aire - 2014

Adaptació de sis cabines de tractament d'aire per les cabines de pintura d'una planta d'automoció a un sistema d'escalfament de l'aire a través d'un cremador de gas per a substituir el sistema actual basat amb bateries tubulars d'aigua sobreescalfada. L'adaptació ha consistit en modificar l'estructura interior recolocant la primera bateria de filtres, ubicar un cremador de gas, realitzar una paret de tancament amb xapa d'acer inoxidable AISI 316, col·locar una rampa de gas per a subministrar el gas, una cel·la de protecció del cremador i una xapa de AISI 310 per a la protecció de la flama. També s'ha realitzat tota la regulació de la posta en marxa dels paràmetres adequats d'humitat, temperatura i fluxe de l'aire.