• Projectes
  • Subministrament i instal·lació de sitja per a partícules sòlides

Instal·lació claus en ma modificació sala de calderes- 2014

Instal·lació consistent a modificar una sala de calderes existent conformada per tres calderes de gasoil afegint una nova caldera de biomassa amb tots els elements auxiliars necessaris com ara un dipòsit d'emmagatzematge de 25 m3, transport pneumàtic fins a la caldera connectant a l'existent, un dipòsit d'acumulació de 10.000 litres connectat a tota la instal·lació, tant la corresponent a l'aigua calenta com a la calefacció. Millorant en aquest sentit l'eficiència de la instal·lació i evitant que les calderes de gasoil hagin de treballar al ritme que ho estan fent ara.